Werkwijze & Tarieven

Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Het gesprek geeft ons de gelegenheid elkaar beter te leren kennen. Samen onderzoeken we waar je hulp bij wilt en wat je wilt bereiken. Graag hoor ik van je wat je verwachtingen zijn van een coachtraject. Ik luister naar jouw verhaal en ik zal toelichten hoe ik werk en wat ik voor jou kan betekenen. En ervaar zo of het is wat bij jou past.

Intake

Als je besluit om een coaching traject te starten zal er eerst een intakegesprek volgen. Deze wordt gerekend als een eerste coachsessie volgens afgesproken tarief. Dit gesprek zal 60 – 90 min. duren. We brengen samen in kaart wat jouw hulpvraag is en stemmen af over het vervolg. Binnen de coachingstrajecten werk ik altijd op maat omdat iedere persoon uniek is en er verschillende behoeften en verwachtingen zijn. We zullen regelmatig evalueren, kijkend naar jouw proces en behoefte. De coachingsgesprekken vinden plaats in Hasselt, in een huiselijke ontspannen setting. Maar het is ook mogelijk, als dat om wat voor reden dan ook beter uit komt, te kiezen voor beeldbellen.

Tarieven

Tarieven voor werkgever

Kennismakingsgesprek                                     gratis

Intakegesprek ( 60 -90 min.)                            €65,-

Coachgesprek (60 min)                                     €65,-

Coachgesprek (90 min)                                     €90,-

Kennismakingsgesprek                                     gratis

Intakegesprek ( 60 -90 min.)                            €65,-

Coachgesprek (60 min)                                     €85,-

Coachgesprek (90 min)                                    €120,-

 

Ik vind dat iedereen in de mogelijkheid moet zijn om een coachtraject te volgen. Mocht bovenstaande niet haalbaar zijn, dan is er altijd ruimte om samen te kijken naar eventuele mogelijkheden. Na elk gesprek ontvang je van mij een factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te voldoen. Ben je verhinderd? Je kunt tot 24 uur voor de afspraak de sessie kosteloos afzeggen.

Duur van de coaching

Geen traject is hetzelfde, omdat niemand hetzelfde is. Het is daarom ook maatwerk. In het begin van het coachtraject is het wenselijk wekelijks af te spreken en verder in het coachtraject 1x per 2 á 3 weken. Uiteraard wordt dit in overleg met jou afgestemd. Gemiddeld duurt een coachtraject 10 – 15 gesprekken.

Vergoedingen

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daarom meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer zorgverzekeraars die de resultaten erkennen van effectieve coaching en een gedeeltelijke vergoeding toekennen. Het gaat dan om een vergoeding uit je aanvullende verzekering. Het loont dus de moeite hiernaar te informeren bij je ziektekostenverzekering.

Vergoedingen door je kerk of gemeente

Sommige kerken hebben een speciaal budget voor coaching en counseling. Vraag eens naar de mogelijkheden in jouw kerk of gemeente.

Vergoedingen door de werkgever

Veel bedrijven hebben voor hun medewerkers een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. Vraag eens naar de mogelijkheden tot vergoeding van een coachtraject in het kader van persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling bij jouw werkgever.

''Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.''
1 Korintiërs 13:13