Contextuele coaching

In de hulpverlening werk ik o.a vanuit de contextuele benadering. (grondlegger Ivan Boszormeny-Nagy). In de contextuele coaching gaat het om bewust worden van wat is mee gekregen door de generaties heen en het effect daarvan op ons dagelijks leven. We kijken naar manieren van omgaan met elkaar, de balans tussen geven en ontvangen, naar de herkomst van patronen, en welke invloed die hebben op de relatie met de ander. In de contextuele benadering wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een netwerk van betekenisvolle (familie)relaties. Binnen de contextuele benadering staat een respectvolle houding ten opzichte van alle betrokkenen centraal. Het is een preventieve en herstellende manier van werken voor individuele-, partner-, gezins-, familie-, en werkrelaties. Het doel is om vrijheid te verwerven en de kwaliteit van relaties te verbeteren. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten. De contextuele benadering daagt uit tot verandering en biedt hoop en herstel.

‘We worden allemaal gevormd door het leven en onze ervaringen’

Wat wil ik bereiken?

We zijn allemaal gevormd door de dingen die we hebben meegemaakt. Dit dragen we met ons mee en beïnvloedt ons denken, voelen en handelen. Bewust en onbewust. Het kan ons veel goeds gebracht hebben, maar het kan ook zijn dat je op sommige gebieden vastloopt. In de coaching wil ik je graag helpen hier meer zicht op te krijgen zodat je weer grip krijgt op je leven. In het contact vind ik betrokkenheid en betrouwbaarheid heel belangrijk. Voor jou wil ik een plek creëren waarin je hoop en vertrouwen ervaart. Een omgeving waarin jij je gezien en gehoord voelt en erkent wordt. Graag loop ik met je mee om te kijken waar jij tegen aanloopt en wat je belemmert. Samen onderzoeken wat je nodig hebt om in je kracht te komen, om van daaruit meer rust en balans te voelen om voluit te kunnen leven. Het is mijn verlangen je te helpen om met mildheid en eerlijkheid naar jezelf te kijken zodat je meer vrijheid, rust en ontspanning zult ervaren. Het is mijn passie om mensen te begeleiden en te zien groeien naar lichter leven. En dat je daardoor steeds meet rust, vreugde en vrede zult ervaren en meer in verbinding zult zijn met jezelf, God en de ander. Ik wil je graag ondersteunen op de weg waarin je steeds meer zicht krijgt in wie je bent met al je gaven en talenten. En dat je steeds meer tot groei en bloei mag komen zoals God je bedoeld heeft.

Visie

Becoming you werkt vanuit een christelijke visie gekoppeld aan de contextuele benadering. Je bent een geliefd kind van de Vader. Uniek en kostbaar. Hij heeft je geschapen met mooie gaven en talenten. Hij verlangt dat je tot groei en bloei mag komen. Dat je vrij bent. Vrij, zonder belemmeringen.

Maar we kunnen door omstandigheden uit balans raken. In de coaching ga ik samen met jou op zoek om  je te helpen om weer in een goede balans te komen. De contextuele benadering geeft veel inzicht in wat je kan belemmeren in je groei en waar we samen weer kunnen werken aan herstel en groei..

Door als mens in balans te zijn in relatie tot jezelf, de ander, je werk en omgeving zal je echt vrucht gaan dragen. Door meer in balans te zijn zal je meer rust ervaren en zal je meer in je kracht staan.

Zelf heb ik meerdere processen meegemaakt en heb ik gemerkt dat je door pijn en verdriet  heen kunt groeien en heelheid kunt ontvangen. Het geloof was en is daarin een krachtige inspiratiebron voor mij. Het geloof zal ik ook integreren in onze gesprekken en eindig ik het coachgesprek graag met gebed.  Ben jij niet gelovig of worstel je met God, dan zal ik samen met jou afstemmen wat jij prettig vind en ben je ook van harte welkom. Ik coach graag op de manier die bij jou aansluit. Het gaat om jou en jouw proces. Hierin lever ik graag maatwerk omdat iedereen uniek is. Voel je welkom.

Waar sta ik voor?

Deze kernwaarden omschrijven mij als coach;

– Veiligheid, trouw en betrouwbaarheid

– Positief, open en eerlijk, zonder oordeel

– Liefdevol, betrokken en empathisch

– Wijsheid, zorgzaamheid en zorgvuldigheid

– Inzicht gevend, bemoedigend en mild

– Opbouwend en activerend

– Relativerend en gevoel voor humor

''Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.''
Jeremia 29:11